Servicii

Verificat, reparat şi încărcat stingătoare şi aparate de stins incendii.

Verificat şi reparat instalaţii de stins incendii.

Hidranţi interiori şi exteriori, instalaţii cu sprinkler-e, cu bioxid de carbon, cu apă, cu spumă sau cu substanţe speciale.

Verificat şi reparat măşti pentru gaze şi fum.

Comercializare stingătoare de toate tipurile.

Ignifugări.

Produse şi accesorii P.S.I.

Pichete P.S.I., furtune şi racorduri P.S.I., hidranţi interiori şi exteriori, lăzi nisip, costume P.S.I., măşti gaze şi altele.